NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
humanistické písmo
Psané písmo, které se v reakci na lomené tvary gotického písma vrací k zaokrouhleným tvarům převzatým ze starších vzorů. Svými minuskulami napodobuje karolinu a jeho majuskuly mají většinou tvar kapitály.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:63-71]
[MAREČKOVÁ-1994:11-12]
[HORÁK-1948:50-54,124-131]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002324.htm ]