NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
humanisticko-novogotické písmo
Přechodný typ psaného písma, kdy do živelně se rozvíjející humanistické kurzívy, jejíž tvary nebyly po určitou dobu pevně stabilizovány, pronikaly určité prvky kurzívy novogotické, tehdy vyspělejší.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:98-99]
[HORÁK-1948:53-54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002325.htm ]