NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
chronogram
chronostich
Slovní nebo větný útvar, vztahující se k určité události. Graficky jsou v něm zdůrazněny znaky vyjadřující chronologický údaj, zpravidla letopočet psaný římskými číslicemi. (např. záznam DoMInus lze číst jako 1501).
[SLOWNIK-1955:45]
[SLOVNÍK-1984:146]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002326.htm ]