NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ideografické písmo
slovní písmo, logografické písmo
Soustava grafických znaků, z nichž každému znaku odpovídá abstraktní pojem konkrétního jazyka, resp. jeho kmen. Jako ideografické se klasifikuje např. sumerské nebo staré čínské písmo. Spolu s písmem piktografickým znamenalo předstupeň slabičných písem a z nich posléze hláskových.
[SLOWNIK-1955:134]
[PAVLÁT-1982:11-14]
[HÚŠČAVA-1951:104-105]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:217,256-257]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002327.htm ]