NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ilustrace
Obrazový doprovod textu, který má výzdobný, dokumentační nebo informační funkci.
[GLAISTER-1996:239]
[KUNZE-1975:334-335]
[FUNKE-1992:81-86]
[KNEIDL-1989:31-38,109-113.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002328.htm ]