NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
iniciála
Písmeno na začátku textu nebo jeho části, zvýrazněné rozměry, výzdobou nebo odlišnou barvou.
[BROWN-1994:nestr.]
[BOHATCOVÁ-1990:30.141,152]
[KNEIDL-1989:31-38]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002330.htm ]