NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
interpunkce
Systém pomocných znaků, které slouží k významovému členění textu (např. konec věty - tečka, dělení slov - rozdělovník, uvození přímé řeči - uvozovky apod.).
[HÚŠČAVA-1951:315-317]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:45]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002331.htm ]