NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jazykový rejstřík
Rejstřík vytvářený při katalogizaci rukopisů z jazykově heterogenního souboru; je uspořádán do skupin podle jazyků s odkazy na rukopisy, příp. jednotlivé texty.
[ZÁSADY-1983:72]
[HLAVÁČEK-1994:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002332.htm ]