NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
karolinské písmo
karolinská minuskula, carolina, karolína
Minuskulní písmo s okrouhlými tvary a důsledným oddělováním písmen, velmi přehledné, dobře čitelné a dodnes esteticky velmi působivé. Vzniklo koncem 8. století v prostředí karolinské renesance ze snahy o čitelnost písma a jednoduchost jeho tvarů.
[PRAŽÁK-1966:I,9-17]
[MAREČKOVÁ-1994:10]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:51-57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002335.htm ]