NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klasifikace písma
Třídění soustav písma na základě různých kritérií: podle poměru rozměru a výšky písmen (majuskule, minuskule), podle podstatných vývojových změn písma (např. pro písma latinská carolina, gotica, humanistica, neogotica apod.), podle způsobu tvorby písmen (kreslená písma s odděleným psaním písmen, psaná v užším slova smyslu, kurzívní). Pro zařazení písma je nutné určit styl, v jeho rámci pak stanovit druh (např. cursiva, libraria, bastarda) a posléze jednotlivý typ, popř. varianty závislé na regionálních či formálních podmínkách.
[HORÁK-1948:42-43]
[HLAVÁČEK-1994:64]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:46-47]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002337.htm ]