NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klínové písmo
Klínopis, klínopis
Soustava grafických znaků, které kombinacemi otisků rákosového pisátka do hlíny vyznačovaly zpočátku symboly pojmů, posléze slabiky a částečně i jednotlivé hlásky. Klínové písmo vynalezli ve 4. tisíciletí př. Kr. Sumerové na území Mezopotámie, později je převzali Babylóňané, Asyřané a Chetité i další národy, které je užívaly až do 2. století po Kr.
[SLOWNIK-1955:134]
[HARROD-1977:251]
[KNEIDL-1989:15-17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002338.htm ]