NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knižní blok
Složené vrstvy jednotlivých složek psací látky, spojené stehy a našívané k hřbetním vazům, u jednodušších vazeb jednotlivé archy nebo listy sešité nití nebo pouze slepené. Po spojení s deskami, pokryvem hřbetu a předsádkovým listem vytvoří knižní korpus.
[NUSKA-1965:60]
[BOHATCOVÁ-1990:324]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002341.htm ]