NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knižní hřbet
Nejdůležitější část knižního korpusu, která chrání jeho vazbu. Složky jsou šity na vazy nebo sešitý či slepený knižní blok je v místě spojení pouze přelepen textilií. Spojení složek s deskami vazby je nejvíce namáháno, a proto bývá ještě přelepováno pokryvem z různých materiálů. Na pokryvu hřbetu se uvádějí údaje o titulu díla, autorovi, popř. evidenční údaje knihoven (signatury), původně umísťované na ořízku.
[BOHATCOVÁ-1990:32]
[ĎUROVIČ-2002:351,357,359,363,369,385,397]
[GLAISTER-1960:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002342.htm ]