NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knižní spona
Část zavíracího mechanismu knižního korpusu, který se objevuje převážně na prkénkových vazbách. Spony měly zamezovat samovolnému rozevírání knižního bloku, kroucení desek vazby a pod mírným tlakem zabraňovaly rovněž deformaci psací látky, pronikání prachu a světla do knižního bloku. Tvarově jsou značně různorodé, nejčastěji lze rozlišit dva typy: dírkové a háčkové.
[NUSKA-1965:54-55,94-97]
[ĎUROVIČ-2002:361,363,366-367,373-378,387-389,393-395]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002344.htm ]