NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kolkový desén
Varianta slepotiskové výzdoby desek vazby, kdy celé zrcadlo nebo střední pole jsou zdobeny ručně tlačenými, symetricky kladenými kolky, které se opakují nebo střídají. Používaly se drobné motivy ornamentální, často rostlinné, zoomorfní nebo též figurální.
[NUSKA-1965:70,80.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002346.htm ]