NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konvolut
Svazek vzniklý svázáním textů, které obvykle obsahově ani provenienčně nesouvisejí, ale jsou samostatnými bibliografickými jednotkami.
[HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971:53,113,128,137-138]
[KUNZE-1975:823]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:286]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002347.htm ]