NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kritický aparát
vědecký aparát
Základní složka kritického vydání (edice) textu, zpravidla dochovaného v rukopisu nebo unikátním tisku, která verifikuje správnost znění, upozorňuje na chyby nebo nejasnosti v předloze. Poskytuje výklad použitých zkratek, popř. doplňky chybějících částí a srovnává předlohu s jinými dochovanými variantami nebo poznatky k jejich stratifikaci. Je uváděn formou poznámkového aparátu na dolním okraji každé strany nebo na konci kapitoly či celého textu. Jeho rozsah a vybavení se zpravidla řídí účely kritické edice.
[KUNZE-1975:487,838]
[SLOWNIK-1955:29]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002351.htm ]