NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kurent
Německá novogotická kurzíva, která se vyvíjela svébytně a dosáhla odlišení od ostatních písmen. Charakteristické byly tvary některých písmen (např. a, c, e, četné majuskuly), psaní každého písmene jedním tahem, lomení oblouků ve stejných úhlech a zdvojování dříků. Později bylo písmo tlakem pera stínováno. Jeho užívání skončilo r. 1941, stejně jako všech typů lomených písem v tištěných dokumentech.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:76-80]
[KAŠPAR-1987:46-47,60-62]
[MAREČKOVÁ-1994:11-12]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002352.htm ]