NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kuriála
Písmo užívané v papežské kanceláři od 8. do 12. století především pro psaní listin. Jsou pro ně charakteristické tvary některých písmen a velmi dlouhé horní i spodní dříky.
[HÚŠČAVA-1951:176-178]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:51]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002353.htm ]