NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kustod
kustos, kustoda, signatura rukopisu
1. V rukopisech způsob označení jednotlivých složek pro jejich správné seřazení, a to zpravidla ve formě římské či arabské číslice nebo písmene, popř. kombinace obou, umístěné buď na horním okraji začátku složky nebo na dolním okraji poslední strany. Pořadí listů uvnitř složky bylo ve středověku označováno jen výjimečně. Kustody mohly být zdobeny jednoduchými ornamenty, později byly běžně užívány rovněž v tištěných knihách, kde jsou však nazývány archové značky. - 2. V prvotiscích a tiscích způsob označení jednotlivých vrstev a archů ve formě zapsání prvního slova z textu prvního řádku následujícího archu pod poslední řádek archu předcházejícího (v rukopisech nazýváno reklamanta). Od 16. století byly běžně užívány i pro označování stran (stránkový kustos) nebo listů (listový kustos).
[HORÁK-1948:12-13,28]
[BOHATCOVÁ-1990:26,124,148]
[HLAVÁČEK-1994:58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002354.htm ]