NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
medián
Formát papíru odvozený z rozměrů archu ručního papíru. Jeho skutečné rozměry se zpravidla značně lišily jak lokálně, tak chronologicky: kolísají od 473 x 500, běžných ve střední Evropě v 16. a 17. století, až po rozměr 380 x 500 užívaný v 18. století.
[GLAISTER-1960:253]
[HARROD-1977:539]
[KORDA-1992:88-89]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002360.htm ]