NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
medieval
Tiskové písmo vzniklé koncem 15. století jako jedna z forem antikvy. V 16. století bylo často užívané zejména pro klasickou jednoduchost tvarů s malými rozdíly mezi vlasovými a stínovými tahy, u oblých písmen se šikmým stínováním.
[SLOWNIK-1955:109]
[FUNKE-1992:41,44.]
[ŠALDA-1959:19,24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002361.htm ]