NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
melantriška
Tisk pocházející z tiskařské dílny nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina a jeho dědiců (16. stol.), zejména označení pro čtyři česká vydání bible z let 1549-1570.
[BOHATCOVÁ-1990:214-224]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002363.htm ]