NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mezivazí
Plocha hřbetního pokryvu mezi dvěma vazy, pod níž byly v gotických a renesančních vazbách vlepovány pergamenové proužky, často fragmenty rukopisných textů, které přecházely na desky.
[NUSKA-1965:60]
[ĎUROVIČ-2002:384]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002364.htm ]