NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
monogram
Dekorativní prvek užívaný ve výzdobě rukopisů, tištěných knih a knižních vazeb. Podával zároveň informaci o osobě, která měla ke svazku blízký vztah (písař, tiskař nebo nejčastěji majitel knihy). Obsahuje počáteční písmena jména, někdy též včetně titulatury jejich hodností, uspořádané do jednotného grafického celku, často spojeného s jinými výzdobnými prvky (umístění monogramu do kartuše nebo medailonu).
[BOHATCOVÁ-1990:261]
[NUSKA-1965:81,89]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002365.htm ]