NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mramorovaný papír
Papír, jehož původní bílá barva je několika výrobními technikami upravena na různobarevný s nepravidelnými vzory. Používal se zejména na barevné předsádky a přídeští, mnohdy i jako pokryv desek vazby.
[DOLEŽAL-1976:124-125]
[KORDA-1992:236]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002367.htm ]