NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nasazovaná vazba
Vazba, při níž jsou desky ke knižnímu bloku připojovány nasazením na motouzy, na něž byl blok vyšit, a jejich opatřením pokryvem a výzdobou vazby. Tento postup byl od poloviny 19. století nahrazován častějším užíváním vazby zavěšované. Dodnes je starší technice nasazování dávána přednost při zpracování nákladných individuálních vazeb.
[DOLEŽAL-1976:49]
[BOHATCOVÁ-1990:392,544]
[ĎUROVIČ-2002:383]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002371.htm ]