NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
německý způsob kožené vazby
Celokožená nebo polokožená vazba, jejíž desky jsou nasazeny do drážek a motouzy šití složek jsou vedeny na vnější stranu desek, tam roztřepeny a vějířkovitě zalepeny pod pokryv desek.
[DOLEŽAL-1976:83-85]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002372.htm ]