NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neuma
Znak notového písma, užívaného ve středověku (do 14. století), složeného z teček, čárek, obloučků a háčků. Neumy neurčovaly délku ani výšku tónů, jen změnu jejich výšky. Naznačovaly základní směr melodické linie a občas i intervaly, které však bez předchozí znalosti nápěvu nejsou jednoznačně srozumitelné. Zpočátku byly zapisovány nad textem, až od počátku 11. století byly přeneseny do linkové osnovy.
[SLOWNIK-1955:115]
[SPUNAR-1972:207]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002373.htm ]