NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nomen
rodové jméno
Druhá část latinského osobního jména. Byla považována za nejdůležitější a označovala příslušnost k určitému rodu, ženy si po sňatku ponechávaly své původní rodové jméno.
[PRAŽÁK-1955:II,135]
[RECLAM-1996:433-434]
[ENCYKLOPEDIE-1973:280-281]
[FUNKE-1992:81-86]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002374.htm ]