NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
novinový papír
Papír vysoké plošné hmotnosti (cca 50 g/m2) s nízkým obsahem buničiny, který je neprůsvitný, vyráběný v kotoučích a určený k tisku na rychloběžných rotačních strojích. Vyznačuje se zpravidla krátkou životností, která činí obtíže při uchování novin v knihovnách i archivech.
[SLOWNIK-1955:129]
[KORDA-1992:239]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002375.htm ]