NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
novogotické písmo
kanzlei
Psané písmo, které se vyvinulo ze středověkého gotického písma do řady vývojových stupňů, druhů a národních variant, jež však zachovaly jeho základní prvek - lámaní do ostrých úhlů. Existovalo souběžně s písmem humanistickým, postupně se vyvinul zvyk je používat převážně pro texty jazykově německé, ale po určitou dobu bylo užíváno i v jiných národních jazycích (čeština, dánština). V Německu a sousedních oblastech (včetně našeho území) se konstituovalo zhruba ve třech druzích, ovšem ještě s řadou variant - jako písmo kreslené (fraktura), polokurzívní (zv. kanzlei). To bylo zpočátku používané k psaní významných listin, později užívané jen jako písmo vyznačovací a postupně vytlačované písmem kurzívním, zvaným kurent.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:72-75]
[MAREČKOVÁ-1994:11-12]
[HORÁK-1948:46-47,60-62]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002376.htm ]