NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
novohumanistické písmo
latinka (nespr.)
Psané písmo, které vykazuje jednotnou návaznost na humanistické písmo se zohledněním všech drobných rozdílů, které si vyžadují specifická písmena pro hlásky národních jazyků. V části odborné literatury není pokládáno za samostatný druh písma, ale jen za vyspělé vývojové stadium humanistické kurzívy.
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:70-72]
[MAREČKOVÁ-1994:11-12]
[HORÁK-1948:52-53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002377.htm ]