NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ochranné pouzdro
ochranný obal
Obal, do nějž jsou vkládány vzácné a nákladné vazby jako ochrana před jejich poškozením, ale který slouží zároveň jako šetrný uzavírací mechanismus.
[DOLEŽAL-1976:103,121]
[ĎUROVIČ-2002:389]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002380.htm ]