NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ornamentální iniciála
Zvýrazněné písmeno na začátku textu nebo jeho části, zdobené stylizovanými rostlinnými nebo abstraktními motivy.
[KUNZE-1975:706]
[BOHATCOVÁ-1990:30,141,191,309]
[BROWN-1994:nestr.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002382.htm ]