NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ornamentální motiv
Jednotlivý dekorativní prvek, lineární nebo plošný, naturalistického či abstraktního obsahu, který je rytmicky opakován v ploše nebo v řadách.
[NUSKA-1965:92-94]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002383.htm ]