NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
papírovina
Řídká suspenze, která je surovinou pro výrobu papíru. Obsahuje zplstnatělá rostlinná vlákna (dřevovina, celulóza, u ručních a drahých strojově vyráběných papírů hadrovina), upravená mlecími stroji na vhodnou velikost, s přidáním plniv pro zlepšení tiskových vlastností, dále klížidel, která zvyšují odolnost proti vodě a vyjasňovaných barviv. Je rozředěná protékající vodou, jíž bývá v této fázi výroby papíru více jak 90 procent.
[ŠALDA-1959:213-215]
[HARROD-1977:677,795]
[KORDA-1992:251]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002387.htm ]