NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
papyrus
Psací látka, která patří mezi nejstarší látky vyrobené výhradně pro zaznamenání písma a to z lodyhy bahenních rostlin, podobných třtině. Naskládané vrstvy proužků dřeně rostliny byly pokropeny škrobovým mazem, sklepány do roviny, slisovány a sušeny do podoby listů. K psaní sloužily jednotlivé listy, pro delší texty byly zpravidla spojovány do rotulů, ojediněle též do podoby kodexu. Značnou nevýhodou byla extremní křehkost, která zapříčinila vzácnost jejich dochování.
[KORDA-1992:252]
[HÚŠČAVA-1951:57-65]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:39]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002388.htm ]