NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
parafa
šifra
Zkratka vlastnoručního podpisu, která jej nahrazuje nebo mu předchází.
[SLOWNIK-1955:131]
[HARROD-1977:343]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002389.htm ]