NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pata knihy
Dolní část hřbetu knižního bloku.
[NUSKA-1965:61]
[ĎUROVIČ-2002:361,371]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002390.htm ]