NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pergamen
Psací látka, která vznikla zpracováním zvířecích kůží (máčením ve vápenné vodě, napínáním, čištěním a hlazením). Jihoevropský pergamen vznikal opracováním pouze vnitřní strany převážně ovčí kůže, středoevropský postup spočíval v opracování obou strany usní, nejčastěji telecích a kozích. Výrobu pergamenu, zpočátku omezenou výhradně na klášterní prostředí, později přejímali laici (tzv. pergameníci) pracující pro univerzity a pro soukromé zakázky. Pergamen byl často užíván také jako pokryv knižních vazeb, a to jak pergamen již dříve popsaný, tak také čistý pergamen nepoužitý.
[HÚŠČAVA-1951:65-68]
[TOBOLKA-1949:21-23]
[BOHATCOVÁ-1990:19-21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002391.htm ]