NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
písmo
Ustálený soubor grafických značek a znaků, pomocí kterých jsou zaznamenávány, uchovávány a zprostředkovávány myšlenky, slova, pojmy a další intelektuální obsahy. Za předstupeň písma se považují různé mnemotechnické nebo dokladové pomůcky, vlastní vývoj začíná písmem obrázkovým, z něhož postupně vzniklo písmo pojmové. Ze znaků pro jednotlivá slova se fonetizací stávaly znaky slabik, jejichž vývojem vznikala písma slabičná a dalším grafickým rozlišením zvukové podoby nakonec písmo hláskové.
[KUNZE-1975:1205-1206]
[HÚŠČAVA-1951:103-109]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 23 / 000002394.htm ]