NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
polounciála
Písmo, které vzniklo souběžně s jinými druhy (kapitála, unciála) na území říše římské, především v jejích severoafrických provinciích a bylo používáno v rozmezí 5. až 8. století. Působilo dojmem majuskuly, bylo však silně prostoupeno minuskulními tvary s prvky zběžného psaní.
[HÚŠČAVA-1951:144-150]
[HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988:50]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002402.htm ]