NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poznámkový aparát
Doplňující složka textu v podobě souboru poznámek, v nichž autor nebo editor textu uvádí komentář k textu, popř. bibliografické citace. Poznámky bývají s textem propojeny průběžným číslováním, starší označování grafickými značkami bývá dnes někdy užíváno pro redakční poznámky. Bývají umístěny na dolním okraji každé strany, na konci kapitoly nebo na konci textu.
[ČMEJRKOVÁ-1999:224-225]
[KUNZE-1975:586]
[HARROD-1977:595]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002403.htm ]