NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
praenomen
předejmení
První část latinského osobního jména. V psaném textu bylo obvyklé je zkracovat, ženy z vyšších vrstev se jej často vzdaly a užívaly ženskou podobu svého nomen.
[PRAŽÁK-1955:II,295]
[RECLAM-1996:433-434]
[ENCYKLOPEDIE-1973:280-281]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002404.htm ]