NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pukla
Ochranný prvek, užívaný na kování středu a všech čtyřech rohů desek gotických a renesančních vazeb. Nejstarší pukly byly sice dřevěné, ale převážně byly zhotovovány kováním, litím nebo soustružením z bronzu, mosazi, železa, méně často z drahých kovů. Tvarově byly značně různorodé, na pokryvu desky mohly být umístěny samostatně nebo na základně plochého kování.
[NUSKA-1965:94-95]
[ĎUROVIČ-2002:361,375-377,388]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002409.htm ]