NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
puncování vazby
Technika výzdoby knižní vazby, kdy volné pole zrcadla je tepáno a zlaceno drobnými razítky. Tato technika se vyskytuje na renesančních kožených vazbách, puncování se také objevuje na barvených nebo zlacených ořízkách.
[NUSKA-1965:41]
[DOLEŽAL-1976:111-112]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002411.htm ]