NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
recto
averz
Přední, averzní strana listu (někdy též nazývaná lichá-pravá), v citacích uvedená indexovým označením r. Starší označení indexem a je považováno za zastaralé. Dnes je vyhrazeno pro označování prvního sloupce v textech, psaných vícesloupcově na jedné straně.
[BROWN-1994:nestr.]
[HLAVÁČEK-1994:61-62]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002412.htm ]