NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reklamanta
Označení složek rukopisů sloužících k zajištění jejich správného pořadí při jejich řazení. Je to několik slov, jedno slovo či počáteční slabika textu ze začátku následující nové složky zapsané pod posledním řádkem složky bezprostředně předcházející. Při označování archů, listů nebo stran v tištěných knihách jsou historicky nazývány kustodami.
[HORÁK-1948:12-13,28]
[HLAVÁČEK-1994:58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002413.htm ]