NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
reprezentanta
Písmeno, které bylo v rukopisech a tiscích předem vyznačeno do mezery určené pro iniciálu. V rukopisech nebo prvotiscích byla reprezentanta pokynem pro iluminátora, jaké písmeno má na uvedené místo nakreslit, v tiscích sloužila pro orientaci tiskaře při dodatečném tisku iniciály jinou barvou, zpravidla červenou.
[PAVLÁT-1982:128]
[FUNKE-1992:220]
[BOHATCOVÁ-1990:130,141,153]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 24 / 000002414.htm ]